Smiley face

Smiley face

 
 

VERTAISOHJAAJAT

 
Smiley face
 
 

Vertaisohjaajana opetat pienempiä oppilaita koulussa. Mitä vertaisohjaaja oikein tarkoittaa?

 

Vertaisohjaaja

•on samankaltainen pienempien oppilaiden kanssa

•on uskottava tasavertaisuuden kautta

•toimii esimerkkinä ja roolimallina pienemmille oppilaille

 

Sinulle on monenlaista hyötyä vertaisohjaajana toimimisena.

•opit samalla itse kun opetat toisia

•saat työkokemusta

•saat todistuksen, josta on hyötyä jatko-opinnoissa ja kesätöitä hakiessa

•tutustut uusiin oppilaisiin

•saat uusia kokemuksia

 

Oppilailta, ketkä jo toimivat vertaisohjaajana on kysytty syitä miksi he halusivat lähteä vertaisohjaajiksi.

Vertaisohjaajana

•saa työtodistuksen

•saa arvokasta työkokemusta

• pääsee ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä muiden kanssa

•voi vaikuttaa koulun eri toimintoihin

•saa uusia kokemuksia

• pääsee opettamaan pienempiä

•voi auttaa läksyissä pienempiä oppilaita

• pääsee tutustumaan uusiin oppilaisiin

•saa vaihtelua koulupäiviin

 
Smiley face
 
Smiley face

 

Minkälainen on vertaisohjaaja? Oppilaiden mielestä vertaisohjaaja on

•Hauska• Hyvä kuuntelija• Oma itsensä• Innostunut• Vastuullinen• Reilu• Kiltti• Luo yhteenkuuluvuutta• Iloinen•